Avís legal

En compliment de l’art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI+CE), se l’informa:

L’entitat titular de la pàgina https://www.sampera.com

Raó Social: PEIXOS SAMPERA, S.L.

CIF: B66500166

Domicili: Cl Barcelona, 18, B P.1 Pta.2  08184

Telèfon: 93 556 73 50

Email: info@sampera.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44889, foli 169, Fulla B 470537, INSCRIPCIÓ 1.

Les seves Dades

La informació o dades personals que l’usuari faciliti seran tractades d’acord amb el que estableixen les Polítiques de Protecció de Dades. A el fer ús d’aquesta pàgina web l’usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que siguin facilitades són veraces i es corresponen amb la realitat.

Privacitat / Protecció de dades personals

L’entitat Peixos Sampera, S.L. compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Peixos Sampera, SL, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars de l’tractament de les seves dades en cada cas , informant-li de la responsabilitat de l’fitxer creat, la direcció de l’responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat de l’tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, Peixos Sampera, SL, creadora del lloc web, informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i sol·licitarà l’usuari el seu consentiment a l’tractament de la seva correu electrònic amb les finalitats estipulades en el reglament d’estatuts de l’associació.

Menors d’edad

Els continguts de la pàgina web estan dirigits a persones majors d’edat. Peixos Sampera, S.L. no pretén obtenir dades de persones menors d’edat. Quan Peixos Sampera, S.L. tingui coneixement que hi ha en el seu fitxer dades de caràcter personal d’un menor, procedirà immediatament a cancel·lar aquestes dades.

Obligacions l’usuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts per la pàgina web.

L’usuari utilitzarà la pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se a l’incomplir els termes i condicions de la pàgina web.

L’usuari no podrà utilitzar la pàgina web per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat industrial i intel·lectual

Peixos Sampera, S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Peixos Sampera, o bé dels seus llicenciants.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Peixos Sampera, SL. Tots els drets reservats.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Peixos Sampera, SL. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui , únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, sense que pugui transmetre ni cedir-los encara que sigui sense ànim de lucre, a tercers. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Peixos Sampera, S.L ..

Dret d’exclusió

Peixos Sampera, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions d’ús de l’portal.

Peixos Sampera, S.L. perseguirà l’incompliment de les condicions d’ús de l’portal, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions i enllaços

Peixos Sampera, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com a les Condicions Generals de Contractació aquí determinades.

Peixos Sampera, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

En el cas que en https://www.sampera.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Peixos Sampera, S.L. creadora del lloc web no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Peixos Sampera, SL, creadora del lloc web assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Les condicions d’ús de la Pàgina Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l’usuari i Peixos Sampera, S.L., es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que pogués suscitar-se, l’usuari i Peixos Sampera, S.L. se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Política de privacitat

Peixos Sampera, S.L. en compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de dades (RGPD 2016/679), informa als usuaris de la pàgina web https://www.sampera.com/:

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Les dades que ens facilitin l’usuari a través dels formularis d’aquesta pàgina web s’incorporaran a tractaments de responsabilitat de Peixos Sampera, S.L. amb CIF B66500166 i domicili social en Cl Barcelona, ​​18, B P.1 pta.2 08184

Pot contactar trucant a l’93 556 73 50 o mitjançant el correu electrònic info@sampera.com.

Amb quina finalitat recollim les seves dades?

En aquesta pàgina web es recullen dades de caràcter personal a través de diferents formularis. Les dades sol·licitades en cada formulari són els necessaris per a la finalitat per la qual es recullen. La finalitat de tractament són els següents:

-FORMULARI DE CONTACTE: La finalitat de recollida de dades en aquest formulari és poder contestar les consultes plantejades i enviar a l’usuari la informació sol·licitada a través de l’correu electrònic o telèfon indicats en el formulari. L’enviament d’informació sobre les activitats de l’Institut, si ho autoritza.

-CORREU ELECTRÒNIC: Si l’usuari es posa en contacte a través de l’correu electrònic publicat en aquesta pàgina web, les seves dades seran tractades per contestar les consultes plantejades i poder-li enviar la informació sol·licitada a través de l’correu electrònic a través de el qual es rep la consulta .

Quant guardem les seves dades?

Les dades facilitades per l’usuari seran conservats fins que l’usuari no sol·liciti la seva supressió.

Fem perfils amb les seves dades?

Amb les dades introduïdes per l’usuari no es prendran decisions automatitzades ni es realitzaran perfils, ni es comercialitzaran a tercers.

Què legitima el tractament de les seves dades?

El tractament de dades està legitimat en el consentiment prestat per l’usuari a l’acceptar la nostra política de privacitat o a l’enviar-nos un correu electrònic a través de l’correu publicat a la web.

L’usuari haurà d’emplenar els camps marcats amb * per poder enviar els formularis emplenats, si no s’emplenen els camps indicats l’usuari no podrà enviar-los.

Què tercers presten serveis en aquesta web?

Per al desenvolupament d’aquesta pàgina web s’utilitzen els següents proveïdors de serveis:

Hosting: Els servidors on està allotjada la nostra pàgina web estan ubicats a RSA Utilitza protocol 2048 BITS de manera que la comunicació de dades es fa a través de canal xifrat.

Quins drets té i com exercir-los?

L’usuari té dret a:

accedir a les seves dades personals,
sol·licitar la rectificació de les dades personals que siguin inexactes
sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
demanar la portabilitat de les seves dades.
Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se a el tractament dels mateixos i Peixos Sampera, S.L. deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
L’usuari podrà revocar consentiments prestats en qualsevol moment

L’usuari podrà exercitar els seus drets a través de correu electrònic info@sampera.com, correu postal, adjuntant fotocòpia del DNI i indicant el dret que exercita

L’usuari també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Peixos Sampera, S.L. té implantades totes les mesures de seguretat, per tal de garantir la confidencialitat en l’emmagatzematge i tractament de les dades personals, així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats.

Com funcionen les nostres xarxes socials?

A través de les nostres xarxes socials pots compartir els nostres continguts o deixar-nos els teus comentaris, fotos o vídeos, sempre que siguin d’l’interès per a tota la comunitat.

Les nostres xarxes socials estan constantment supervisades per tal d’atendre les vostres preguntes i comentaris en el menor temps possible.

Volem que sigui un espai de què tots gaudim, per la qual cosa és important que entre tots respectem unes normes de convivència:

  1. Tu ets el responsable dels continguts que publiquis, no caiguis en la violació de qualsevol dret, llei o reglament.
  2. Cuida la redacció i el to, evita publicar qualsevol informació abusiva, difamatòria o obscena.
  3. Respecta el dret a la privacitat, no facis comentaris il·lícits, ofensius o discriminatoris sobre tercers.
  4. Evita comentaris fraudulents, enganyosos o que puguin induir a l’error.
  5. No permetem el correu brossa, ni els missatges comercials o publicitaris, no volem missatges repetitius.
  6. No mantindrem converses amb perfils que puguem considerar com a falsos.

Si us plau, tingueu en compte que el contingut publicat pels seguidors a les nostres pàgines no necessàriament reflecteix el punt de vista de la nostra empresa.

Si els teus comentaris no compleixen les ‘Normes de la casa’, podran ser eliminats, ocultats o bloquejats. Qualsevol que publiqui continguts no permesos serà bloquejat de la comunitat.

Reservat el dret a modificar aquestes normes en qualsevol moment i sense previ avís.

Extensió d’efectes

Tot el que disposa anteriorment és aplicable no només al web de Peixos Sampera, S.L., sinó també a totes les xarxes socials i altres instruments d’ús electrònic que depenguin de la mateixa.